Facebook
ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Кърджали

Материална база

Преди санирането и обновяване на училището до 2017 година

Сградата е на 4 етажа. В училището има 27 класни стаи, 3 компютърни кабинета, кабинети по английски език, физика, биология и изобразително  изкуство, физкултурен салон, зала по хореография, кабинет на ресурсния учител, стая за подготвителна група, обзаведена съобразно възрастовите особености на децата. Материално-техническата база се модернизира постоянно, подновяват се дидактическите пособия. Училището за придобива все по-добър естетически вид. 

    

     

    

     

     

    

    

 

 След санирането и обновяването на училището 2018 година