Facebook
ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Кърджали

Екип на училището

Директор - Елена Димитрова Янева

 

Заместник директор учебна дейност - Ваня Николаева Петкова

 

Подготвителна група - Евелина Димитрова

 

Начален учител - Снежа Станчева

 

Начален учител - Нели Грозева 

 

Начален учител - Кичка Иванова 

 

Начален учител - Ирина Христова

 

Начален учител - Димитрийка Душкова

 

Начален учител - Павлина Маркова

 

Начален учител - Небие Заид 

 

Начален учител - Донка Куршумова

 

Начален учител - Златко Назъров

 

Български език и литература - Галина Згурева

 

Български език и литература - Кети Янкова

 

Български език и литература - Анастасия Александрова

 

Английски език - Росица Средкова

 

Руски език - Анета Жекова

 

История и цивилизация - Калинка Тодорова

 

География и икономика - Валя Георгиева

 

Математика - Невена Щерева

 

Математика - Веселина Янковска

 

Математика - Ивалина Маджарова

 

Физика и астромония - Самир Бекир

 

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование - Стефка Семерджиева

 

Физическо възпитание и спорт - Моазес Фаик 

 

Изобразително изкуство - Галина Топалова

 

Технология на облакло от текстил - Татяна Кирчева

 

Педагогически съветник - Анна Тенчева

 

Учител в ЦДО - Мария Тодева

 

Учител в ЦДО - Диана Колева

 

Учител в ЦДО - Мария Балабанова 

 

Учител в ЦДО - Шенол Мехмедали