Facebook
ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Кърджали

Извънкласни дейности за учебната 2018/2019 година

1. "Играя и уча на български език" - група по обучителни трудности - Ръкводител: Небие Заид

2. "Който пее зло не мисли" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Калинка Тодорова

3. "Млад приятел на българската полиция" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Ваня Петкова

 

4. "Светът на мечтите: Вутруално и реално пътешествие в света на географията" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Валя Георгиева

5. "Театрално ателие" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Галина Топалова

 

6. "Съботно училище без стени" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Татяна Кирчева

7. "Български фолклор" - група по занимания по инретеси - Ръководител :Гинка Захариева

8. "Съвременни танци"- група по занимания по инретеси - Ръководител :Гинка Захариева